kbb.zgora.pl wykorzystuje pliki cookies do celów statystycznych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Możesz zarządzać cookies, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. OK
Kancelaria Brokerska
Błaszczyk Sp. z o.o.
Profesjonalnie
Rzetelnie
Kompleksowo
FIRMA OFERTA DOŚWIADCZENIE KONTAKT


Oferta

Ryzyko towarzyszy każdemu z nas bez przerwy i ściśle wiąże się z działaniami, które podejmujemy. Bywają jednak zdarzenia losowe, które są od nas niezależne i niezamierzone, a których skutki mogą wywołać straty. Ubezpieczenia pomagają zminimalizować ryzyko i zabezpieczyć się przed przyszłymi niepożądanymi zdarzeniami. Pośredniczymy w zawieraniu następujących rodzajów ubezpieczeń:

Finansowe

Korzystanie z ubezpieczeń finansowych i gwarancji ubezpieczeniowych to możliwość brania udziału w wielu przetargach i realizacji wielu zadań równocześnie a także obrotu z zagranicą bez angażowania własnych środków, to także potwierdzenie własnej wiarygodności przed kontrahentem. Główne rodzaje ubezpieczeń finansowych to:

kbb.zgora.pl
 • gwarancje zapłaty wadium,
 • gwarancje należytego wykonania umowy,
 • gwarancje usunięcia wad i usterek,
 • gwarancje zwrotu zaliczki,
 • gwarancje celne,
 • gwarancje koncesyjne,
 • ubezpieczenia należności handlowych w Polsce i za granicą,
 • przygotowanie ofert limitów na gwarancje,
 • nadzorowanie zawarcia umów generalnych,
 • negocjowanie zmian we wzorach gwarancji,
 • przygotowanie niezbędnej dokumentacji i wniosków o gwarancję,
 • pomoc w przypadku roszczeń regresowych.

Flotowe

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą wiele firm posiada flotę pojazdów. Ubezpieczając flotę samochodów można liczyć na lepsze warunki, niż ubezpieczając każdy pojazd osobno. W ramach programu ubezpieczeń komunikacyjnych wyróżniamy:

kbb.zgora.pl
 • obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 • ubezpieczenie Autocasco,
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
 • ubezpieczenie szyb pojazdów,
 • ubezpieczenie assistance.

Grupowe na Życie

kbb.zgora.pl
Prowadząc działalność, należy pamiętać o zabezpieczeniu życia i zdrowia zatrudnianych pracowników. Ubezpieczenie grupowe na życie daje poczucie bezpieczeństwa oraz wsparcie finansowe w przypadku nagłych zachorowań lub nieszczęśliwych wypadków jak również zwiększa lojalność pracowników.  Ubezpieczenie dopasowane jest do indywidualnych potrzeb klienta oraz rodzaju prowadzonej działalności. 


Majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe, z jednej strony chronią nas przed kosztami związanymi ze zniszczeniem lub utratą majątku, z drugiej – zabezpieczają interes osób poszkodowanych. Najbardziej popularne w grupie ubezpieczeń majątkowych są m.in.:

kbb.zgora.pl
 • ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, 
 • ubezpieczenie utraty zysku w następstwie ognia i innych żywiołów, 
 • ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
 • ubezpieczenie utraty zysku w następstwie wszystkich ryzyk,
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji,
 • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia.


Odpowiedzialności Cywilnej

kbb.zgora.pl
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej to rodzaj ubezpieczenia majątkowego. Pozwala ono ochronić własne aktywa w przypadku odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem lub w związku z wykonywanym zawodem. Główne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej to: 

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem z możliwością rozszerzenia zakresu ochrony między innymi o:
  1. odpowiedzialność cywilną za produkt,
  2. odpowiedzialność cywilną pracodawcy, 
  3. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez podwykonawców,
  4. odpowiedzialność cywilną najemcy nieruchomości/ruchomości,
  5. odpowiedzialność cywilną przechowawcy,
  6. odpowiedzialność cywilną za mienie powierzone w celu wykonania usługi,
  7. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone uczestnikom w wyniku przeprowadzania imprezy.
 • obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu,
 • dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu spółek kapitałowych. 

Rolne

Posiadanie i prowadzenie gospodarstwa rolniczego to wyjątkowo pracochłonna działalność która, wiąże się z koniecznością zawarcia różnego rodzaju ubezpieczeń obowiązkowych. Pamiętać jednak należy, że niesprzyjające warunki atmosferyczne, awarie urządzeń, nieszczęśliwe wypadki mogą prowadzić do powstania szkody, niweczącej całoroczną pracę. Dlatego warto zastanowić się nad wykupieniem dodatkowo ubezpieczenia dobrowolnego. Do ubezpieczeń kierowanych do rolników należą: 

kbb.zgora.pl
 • obowiązkowe OC rolnika - OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego,
 • obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolnych -  obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • dobrowolne ubezpieczenie mienia - ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych,
 • ubezpieczenie upraw rolnych.

Techniczne

Ubezpieczenia techniczne to grupa ubezpieczeń pozwalających chronić ryzyko wykonawców budowlanych i majątek inwestorów, naprawić uszkodzenia lub odtworzyć specjalistyczne mienie, bądź też uzyskać refundację ponoszonych kosztów czy zysków utraconych na skutek awarii. Do najważniejszych ubezpieczeń zaliczamy:

kbb.zgora.pl
 • ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego,
 • ubezpieczenie maszyn od awarii oraz uszkodzeń,
 • ubezpieczenie utraty zysku w następstwie uszkodzeń maszyn,
 • ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych (CAR/EAR), 
 • ubezpieczenie utraty zysku w następstwie ryzyk budowlano-montażowych, 
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Transportowe

Ubezpieczenie ryzyk związanych z transportem jest nieodłącznym elementem programu ubezpieczeniowego skierowanego do firm przewozowych i spedycyjnych. Do tego rodzaju ubezpieczeń zaliczamy:

kbb.zgora.pl
 • ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu krajowym, międzynarodowym i kabotażowym,
 • ubezpieczenie OC spedytora,
 • ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika do uzyskania licencji.


Jesteśmy także konsultantami FIDIC-owskich Inżynierów kontraktów w zakresie oceny prawidłowości przedstawianych przez wykonawców polis ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz polis ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu, a także treści zabezpieczeń należytego wykonania umowy.


napisz do nas